Psykisk helseteam - Barn og familie

Psykisk helseteam bar/familie skal gi tilbud om psykisk helsehjelp til barn, unge og deres foreldre/foresatte når det er behov og ønske om dette.

Hvem er vi?

Alle i teamet har spesial kompetanse på psykisk helse. Teamet er en del av det psykiske helsetilbudet i kommunen.

Hva gjør vi?

Tjenesten er et supplement til tilbudet som helsesykepleier, helsestasjonen og andre gir, og skal ha hovedfokus på psykisk helse og oppfølging ved psykiske vansker.

Noen av våre oppgaver er;

  • oppfølging til enkeltbrukere, familier og deres nettverk
  • arbeid med grupper
  • informasjon
  • konsultasjon
  • undervisning og veiledning

Hvordan kontakte oss?

Du kan selv ta direkte kontakt med oss på telefon, eller be andre om hjelp til å komma i kontakt med oss.

Skjema for henvendelse til psykisk helseteam. (PDF, 151 kB)

Kontaktinformasjon

Audhild Drivdal Frøyland
Fagleder
E-post
Telefon +47 90 55 79 86

Fagansvarlig psykisk helseteam barn/familie