Om skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er ett tilbud om helsetjenester til alle skoleelever under 20 år. Her finner du en oversikt over hva vi tilbyr og en oversikt over når og hvem som er på de enkelte skolene i kommunen.

Hva gjør vi?

Vi gir rettledning og råd, gjennomfører helseundersøkelser, har ansvar for vaksinasjonsprogrammet og følger opp enkeltelever ved behov. Vi samarbeider med lege, fysioterapeut, psykisk helsetjeneste, SLT-koordinator, PPT og barneverntjenesten, og kan henvise videre til ulike instanser ved behov. I tillegg til skolehelsetjenesten sitt program, kommer fast trefftid på skolene, målrettet helseundersøkelse etter behov, samtaler og oppfølging, deltakelse i tverrfaglige team ved alle skolene, deltakelse i ansvarsgrupper, kurs og faglig oppdatering.

Skolehelsetjenesten skal fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene.

Her finner du programmet til skolehelsetjenesten