Jordmortjenesten

Svangerskapsomsorgen tilstreber at gravide i størst mulig grad holder seg friske gjennom svangerskapet, og føder et friskt barn med normal vekt til termin.

Jordmødrene i Tysvær kommune

I Tysvær kommune har vi to jordmødre, Tiril Grødem Baksaas og Oddrun Vist Johansen. De er lokalisert på helsestasjonen i Aksdal.

Gravide kvinner i Tysvær kommune kan velge om de vil gå til jordmor eller fastlege, eller en kombinasjon av disse. Det anbefales 8-9 svangerskapskonsultasjoner, med individuell tilrettelegging.

Hva tilbyr vi?

 • Tidlig samtale, også eventuelt ved planlegging av graviditet.
 • Svangerskapskonsultasjoner med ammerettledning og fødselssamtale.
 • Henvisning til spesialhelsetjenesten og lavterskel psykisk helse ved behov.
 • Svangerskapskurs med partner
 • Jordmor på hjemmebesøk
 • Prevensjonsrettledning med innsetting/uttak av spiral og p-stav.
 • Etterkontroll av barselkvinner 6-8 uker etter fødsel.
 • Celleprøve

Svangerskapskurs

Dette er et kurs for deg og din partner, og målet med kurset er at deltakerne skal bli mest mulig forberedt på fødsel og overgang til foreldrerollen. Kurset vil være ett forum for å ta opp spørsmål rundt svangerskap/fødsel, og er en fin anledning til å forberede seg sammen. Kurset er i første omgang ett tilbud til førstegangsforeldre. 

Det vil bli holdt på dagtid mellom kl. 13-15, ta kontakt med jordmor for datoer og mer informasjon hvis du er interessert.

Vi tilbyr ikke omvisning på sykehuset - men du kan få en digital omvisning her:

Du kan lese mer om føde- og barselavdelingen på Haugesund sykehus her

Jordmor på hjemmebesøk

Tysvær kommune ønsker å bidra til en trygg start på det nye familielivet. Vi tilbyr derfor hjemmebesøk av jordmor ett til tre døgn etter heimkomst fra sykehuset.

Vi tilbyr:

 • Samtale om fødsel
 • Ammerettledning og babystell
 • Oppfølging av deg som barselkvinne
 • En prat om det som opptar dere og spørsmål.

Jordmor ønsker at du sender SMS når du reiser fra sjukehuset. Vi vil da ta kontakt for nærmere tidspunkt for besøk.

Etterkontroll (6-8 ukers kontroll etter fødsel)

Konsultasjonen er rettet mot kvinnens fysiske og psykiske helse og omfatter informasjon om prevensjon.

Hensikten er både å fange opp forhold som trenger oppfølging, og å gi støtte til kvinnen i hennes opplevelse av det som kan anses som normale fysiske og psykiske endringer.

Aktuelle tema vi tar opp:

 • Samtale om fødselen; fødselsrifter, renselse, vannlating og avføring.
 • Amming - hvordan går det?
 • Søvn, hvile, mestring av morsrollen
 • Nedstemthet
 • Smerter i bekkenbunnen, ev. kontroll av fødselsrifter og bekkenbunnstrening.
 • Bekkenrelaterte smerter
 • Prevensjon, seksualitet
 • Hemoglobin – anemi
 • Blodtrykk
 • Helsestasjonen, oppfølging av barnet

Kontaktinformasjon

Tiril Grødem Baksaas
Jordmor
E-post
Mobil 90 93 46 32
Oddrun Vist Johansen
Jordmor
E-post
Telefon 90 19 62 29
Kjerstin W. Hagland
Seksjonsleder
E-post
Telefon 47 26 14 63
Aksdal Helsestasjon

Post- og besøksadresse:

Aksdalsvegen 165
5570 Aksdal

Ring til oss, skriv en e-post eller send en melding

Vi er ikke alltid tilgjengelig på telefon. Da kan dere sende SMS og e-post. Vi tar kontakt så snart vi ser meldingen. Dersom din faste helsesykepleier ikke er til stede, forsøk gjerne en av de andre.

Helsesykepleiere

Veronica Velde Wold
Telefon: 904 05 777
E-post: veronica.wold@tysver.kommune.no

Monica B. Førland
Telefon: 991 29 198
E-post: monica-brekke.forland@tysver.kommune.no

Ellen Hokholt
Telefon: 414 13 683
E-post: ellen-kristin.hokholt@tysver.kommune.no

Klara Sandvik
Telefon: 469 29 055
E-post: klara.sandvik@tysver.kommune.no

Tove Stølsvik
Telefon: 404 27 762
E-post: tove.stolsvik@tysver.kommune.no

Kjerstin W. Hagland, Seksjonsleder
Telefon: 472 61 463
E-post: kwhagland@tysver.kommune.no