Flyktninghelsetjenesten

Helse- og omsorgstjenester til flyktninger, innvandrere, asylsøkere og familiegjenforente i Tysvær kommune.

Asylsøkere, flyktninger, innvandrere og familiegjenforente som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen, har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester på lik linje med alle andre.

Helsetilbudet baserer seg spesielt på at noen kommer fra områder hvor det er høy risiko for bestemte infeksjonssykdommer eller de trenger spesiell oppmerksomhet på grunn av det de har opplevd før de kom til Norge.

Helsetjenestene det gjelder:

Fastlege, helsestasjon- og skolehelsetjeneste, tannhelsetjeneste, undersøkelse av syn og hørsel, oppfølging av gravide, kostholdsveiledning og psykisk helsehjelp.

Helsetjenesten for bosatte flyktninger består av en helsekartlegging hos helsesykepleier og legeundersøkelse av smittevernslege. Helsesykepleier kartlegger vaksinasjonsstatus, tilbyr oppvaksinering, veiledning, samtaler og tilrettelegging i forhold til tjenester i kommunen (fastlege, tannhelse, psykisk helse osv.) og spesialisthelsetjenesten.

I tillegg underviser vi i livsmestring og ICDP foreldreveiledning.

Dersom du oppholder deg i Tysvær uten å være bosatt, har du rett på nødvendig helsehjelp på lik linje med turister.

Disse gruppene prioriteres og gis spesiell oppmerksomhet og oppfølging

  • Gravide
  • Barn 0-18 år
  • personer fra områder med høy risiko for smittsomme sykdommer
  • personer som har vært utsatt for tortur, vold eller annen psykisk eller fysisk traumatisering
  • enslige mindreårige
  • personer med funksjonshemning

Viktige lenker

Tuberkulosekontroll er lovpålagt

Lovpålagte helseundersøkelser for flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente

Informasjon om øyeblikkelig helsehjelp

Kontaktinformasjon

Flyktninghelsetjenesten

Åpningstid: mandag til fredag kl. 08:00 - 15:30
Adresse: Aksdalvegen 158, 5570 Aksdal

Tove Stølsvik
helsesykepleier
E-post
Telefon 40 42 77 62
Torunn Grannes
helsesykepleier
E-post
Telefon 40 42 77 63