Kurs for foreldre og foresatte

Det kan være flere grunner til at du trenger veiledning med tanke på deg som forelder/foresatt eller barnet ditt. Her finner du en oversikt over hvilke kurs vi tilbyr i regi av barnevern, PPT, psykisk helseteam barn/familie og helsestasjonen.

Kurs som går kontinuerlig på helsestasjon

Se mer informasjon her om kurs i regi av helsestasjonen.