Emosjonsfokusert ferdighetstrening

Synes du det er vanskelig å møte barnet ditt på en god måte når barnet er sint, frustrert eller innesluttet? Har du barn med psykiske vansker, atferdsvansker eller emosjonelle vansker og trenger hjelp, sånn at du blir bedre rustet til å hjelpe barnet ditt? Eller ønsker du å bare å lære litt mer om hvordan følelser virker og hvordan du kan bli en mer følelsesbevisst forelder?

Ferdighetene tar utgangspunkt i metoden Emotion Focused Skills Training for Parents (EFST), som er en anerkjent vitenskapelig metode for å håndtere følelser i foreldrerollen. Disse ferdighetene er:

1. Empatisk validering: Hvordan møte et barns følelser på en god måte som lærer barnet ditt å forstå, tåle, kunne håndtere og ikke skamme seg over egne følelser?

2. Følefeller - håndtering av egne følelser: Hvordan kan dine egne følelser og emosjonelle sår stå i veien for at du får gjort det beste for barnet ditt, og hvordan overkomme det?

3. Reparasjon: Hvordan reparere med barnet ditt og si unnskyld når du har gjort noe dumt eller feil som barnet ditt har fått vondt av?

4. Grensesetting: Hvordan kunne sette grenser for barnet ditt på en sunn og fleksibel måte?

Det er opplevelsesbasert, med en blanding av teori, gruppesamtaler, øvelser og egenarbeid. Det fordrer og en villighet til å kunne utforske egne følelser i møte med ditt barn, da vi vet at det gir best utbytte. Det er ønskelig at begge foreldre deltar.

Kurs høsten 2023

Kurset går over to dager:

Mandag 20.november kl. 19:00-21:00

Mandag 27.november kl. 19:00-21:00 

Klikk her for påmelding

For spørsmål ta kontakt med Therese Nesheim.
Telefon: 976 05 459
E-post: therese.nesheim@tysver.kommune.no