I skuleåret 2008 / 2009 og 2009/2010 hadde skulane besøk av eksterne vurderarar. Hausten 2012 startar ei ny runde. Tysvær kommune har samarbeid med Haugsund kommune om dette. Område for vurderinga har i denne runden vore tilpassa opplæring. Det er tanken at skulane skal få ekstern vurdering kvart 3-4 år.

 

Klikk på lenkja til ønskja rapport under for å opne pdf-fila med rapporten i.