Ein årleg landsomfattande kartlegging av basiskunnskapane til grunnskuleelevar etter 4. og 7. årssteg i faga lesing, skriving, matematikk og engelsk.

Nasjonale prøver er et nyttig verktøy for læreren, skolen og skoleeieren fordi det gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk. 

Resultatene gir skolen og skoleeieren et utgangspunkt for kvalitetsutvikling og kunnskap til å ta informerte valg.

Her kan du lese mer om nasjonale prøver https://www.udir.no/nasjonaleprover


Aktuelle lover og forskrifter