Avgangsprøve i grunnskule, vidaregåande skule, universitet og/eller høgskule. Kvart år vert elevar på 10. steg prøvd i sentralt gitt skriftleg eksamen i eitt fag og éin lokalt gitt munnleg eksamen. Opplysing om skriftleg trekkfag vert i byrjinga av mai kvart.

Kommunane i Nord-Rogaland (NordR) samarbeidar om avvikling av lokalt gitt munnleg eksamen. Det er etablert ei nettside som vil samle informasjon og dokument omkring munnleg eksamen.

Klikk her for å gå NordR si nettsida

Eksamen er en del av eleven si sluttvudering.

Nettressurser

 

Aktuelle lover og forskrifter