Skuleruta 2019-2020

 

Månad

Tekst

Elevdagar

2019

   

August

Oppstart: Måndag 19.

2.-7. klasse startar kl. 8.20. 3. - 7. tr. er ferdig kl. 14:10 måndag

1. klasse startar kl. 9.30. 1. og 2. tr. er ferdig kl. 13.15 måndag.

10

September

Elevfri: Måndag 23. (planleggingsdag)

20

Oktober

Haustferie: 7. – 11. (veke 41)

18

November

 

21

Desember

Siste skuledag før juleferien: Torsdag 19.

14

 

Elevdagar haust:

83

2020

   

Januar

Oppstart etter juleferien: Torsdag 2. Elevfri: Måndag 27. (planleggingsdag)

21

Februar

Vinterferie: 24.02. – 28.02. (uke 9)

15

Mars

 

22

April

Påskeferie 06.04. – 13.04.

Oppstart etter påskeferien tysdag 14.04.

16

Mai

Fridagar:  Fredag 1.

                Torsdag 21. (Kristi himmelfart)

                 Fredag 22.  (ekstra fridag)

                 Fredag 29. (Planleggingsdag) 

17

Juni

 

                Måndag 1. (2. pinsedag) 

Siste skuledag: Tysdag 23.

16

 

Elevdagar vår:

107

Sum dagar

 

190