Skuleruta 2020-2021

 

Månad

Tekst

Elevdagar

2020

   

August

Oppstart: Måndag 17.

2.-7. klasse startar kl. 8.20. 3. - 7. tr. er ferdig kl. 14:10 måndag

1. klasse startar kl. 9.30. 1. og 2. tr. er ferdig kl. 13.15 måndag.

11

September

Elevfri: Måndag 21. (planleggingsdag)

21

Oktober

Haustferie: 5. – 9. (veke 41)

17

November

 

21

Desember

Siste skuledag før juleferien: Fredag 18.

14

 

Elevdagar haust:

84

2021

   

Januar

Oppstart etter juleferien: måndag 4. 2. Elevfri: Måndag 25. (planleggingsdag)

19

Februar

 

20

Mars

 Vinterferie 1.-5. (veke 9)

Påskeferie 29.-31.

15

April

Påskeferie 1.-5.

Oppstart etter påskeferien tysdag 6.

19

Mai

Fridagar:  

                Torsdag 13. (Kristi himmelfart)

                 Fredag 14.  (ekstra fridag)

                 Grunnlovsdag måndag 17.

                 2. pinsedag måndag 24.

17

Juni

 

            Planleggingsdag måndag 14.

            Siste skuledag: onsdag 23.

16

 

Elevdagar vår:

106

Sum dagar

 

190