Det nærmar seg tid for innskriving for dei som skal starte i 1. klasse hausten 2021. Grunna Covid-19 blir innskrivinga litt annleis i år. Vi må dele inn i to grupper fordelt på to dagar:
torsdag 19. og fredag 20. november. Begge dagar kl. 14.00. Det blir sendt ut meir info når det er klart.