Her finner man skjema for henvisning til fysio- og ergoterapitjenesten:

pdf Henvisning til fysio- og ergoterapitjenesten