Kurs i depresjonsmestring (KID)

Kurset er for personer som i perioder kjenner seg nedstemt eller er lett til moderat deprimerte.

Nedstemtheten eller depresjonen må være av en slik art at det går ut over evnen til å fungere og egen livskvalitet. Tegn/symptomer på dette kan være uro, grubling, konsentrasjonsvansker, tilbaketrekking/isolering, tristhet, søvnvansker, lite tiltakslyst/initiativ, følelse av å være verdiløs, fravær av glede og irritabilitet.

Kurset er basert på undervisning og deltakerne får opplæring i bruk av metoder og teknikker for å endre tanke- og handlingsmønster som vedlikeholder og forsterker nedstemthet/depresjon.

Kurset går over 8 uker, hver på om lag 2 timer med innlagt pause. I tillegg blir det tilbud om 2-3 oppfølgingsmøter noen måneder etter avsluttet kurs. Kurset foregår på Helsesenteret i Aksdal og koster 500 kroner (inkluderer kursmateriell og kaffe/te).

Ved henvisning til KiD vil kursleder invitere til en forsamtale der det blant annet informeres om kursets innhold og form, og en vurderer om kurset vil være til nytte for den enkelte

Ved spørsmål om kurset kan du kontakte Psykisk helsetjeneste/ kursholder Bente Vesterøy eller Marit Helene S. Johnsen. Ring Servicetorget og be om kontakt.