KiB er utarbeidet for personer som ønsker å bedre sin evne til å mestre belastninger knyttet til både arbeid og privatliv.

Dette kan være:

  • Ulike belastninger
  • Utbrenthet
  • Stress
  • Nedstemthet/ depresjon

HVA GÅR KURSET UT PÅ?

Kurset er basert på kognitiv, sosial læringsteori. Undervisningen har som mål å gjøre kursdeltakerne oppmerksomme på tankene sine og på sammenhengen mellom tanker og følelser.

Kursdeltakerne får opplæring i hva de selv kan gjøre for å endre mønsteret på tanker og handlinger som holder vedlike og forsterker opplevelse av belastning, nedstemthet/ depresjon.

Hjemmearbeidet er en viktig del av kurset.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER:

Kurset blir ledet av en godkjent KiB-kursinstruktør.

Kurset går etter forespørsel ved mange nok deltakere, over 8 uker, 2 timer per uke. Som en del av kurset, er det to oppfølgingsmøter etter 1 og 2 måneder. Det er 8-10 deltakere på hvert kurs.

Samlingene foregår på Helsesenteret i Aksdal og koster kr. 500 (inkluderer kursmateriell og kaffe/te).

Boka “Kurs i mestring av belastning” blir brukt aktivt på hele kurset.

Ved spørsmål om kurset kan du kontakte Psykisk helsetjeneste/ kursholder Marit Helene S. Johnsen eller Evy Kjønø. Ring Servicetorget 52 75 70 00 og be om kontakt.