Helsegevinster

Regelmessig fysisk aktivitet gir store helsegevinster, og effekten er godt dokumentert. Fysisk aktivitet reduserer blant annet risikoen for å utvikle høyt blodtrykk, diabetes type 2, blodpropp, fedme og psykisk uhelse. Personer som er fysisk aktive rapporterer bedre humør, mer overskudd og økt livskvalitet sammenlignet med personer som er lite aktive. Effekten av å øke fysisk aktivitetsnivå avhenger av utgangspunktet. Jo lavere aktivitetsnivå en person har i utgangspunktet, jo større effekt kan forventes dersom aktivitetsnivået økes.

Voksne og eldre som i utgangspunktet er lite fysisk aktive vil ha en betydelig helsegevinst ved å utøve fysisk aktivitet omtrent 30 minutter av moderat til høy intensitet daglig.

Se også:

Arrow left lilla https://helsenorge.no/trening-og-fysisk-aktivitet

Arrow left lilla https://helsedirektoratet.no/folkehelse/fysisk-aktivitet/anbefalinger-fysisk-aktivitet


Ta kontakt for å få veiledning/kartlegging av treningsopplegg.

Det er mulig å delta på Aktivitetskurs i Haugesund og Karmøy. Ta kontakt med Frisklivskoordinator for mer informasjon.