Friskliv Tysvær er et forebyggende helsetilbud for voksne som står i fare for å utvikle eller har utviklet livsstilsykdommer og ønsker hjelp til å endre levevaner. Det er også et tilbud for forebygging og mestring av psykiske symptom og lettere psykiske lidelser. Friskliv Tysvær tilbyr også ulike forebyggende foreldreveiledningsprogram.

Hvem kan ta kontakt?

Personer over 18 år som ønsker å endre levevaner pga. økt risiko for eller begynnende utvikling av livsstilsykdommer. Vi ønsker å bidra innen:

  • Kosthold og ernæring
  • Fysisk aktivitet, trening og bevegelsesglede
  • Røyk og snus 
  • Livsmestring og psykisk helse

Du trenger ikke å ha en diagnose eller være syk for å delta.

Hvordan kommer jeg i gang?

Du kan henvises fra andre instanser eller ta direkte kontakt med oss.

Frisklivssamtale:

Alle får en samtale med en frisklivskontakt (helsepersonell). Gjennom frisklivssamtalene former du din egen innsats og din fremtid i forhold til dine behov og motivasjon. For å støtte deg igjennom endringsprosessen, vil du nå få mulighet for oppfølging gjennom individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud.