Velkommen til skolestart og vel overstått sommerferie. Som ny rektor er det en glede for meg og de ansatte å få lov til å ønske våre nye elever på 8. trinn velkommen. Jeg håper dere får en fin tid her på Frakkagjerd. Velkommen tilbake til 9. og 10., dere må ta godt imot de nye elevene og prøve å huske på hvordan det var for dere i 8.

Det er viktig for meg at vi har en skole der elevene trives godt. Da er det og stor sjanse for å lære mye. Skolens visjon er Trivsel og læring, og det kan vi oppnå hvis alle jobber sammen om et godt skolemiljø.

1. august kom det en ny regel om skolemiljø. Den handler om at skolen har en aktivitetsplikt når en elev eller foreldre/foresatt melder fra om mobbing. Skolen må innen en uke undersøke og sette inn tiltak for å få stoppet mobbingen. Vi har to sosiallærere som jobber med dette, i tillegg til at lærerne og har ansvar. Du skal derfor vite at vi bryr oss om deg og vi vil hjelpe deg hvis du blir utsatt for mobbing. Alle har en mulighet til å passe på seg selv og være mot andre slik du vil at andre skal være mot deg. Like viktig er det å si ifra hvis noe skjer, og ikke være en passiv mobber. Det er ikke å sladre når du sier ifra om noen som plager andre, tvert imot så krever det MOT.

Skolen er med i et realfagsprosjekt, og kunstbildet ute i gangen med filosofen og matematikeren Pytagoras, laget av Axel Rios, er et bevis på det. Dette prosjektet gjør at du som elev får bruke spennende, praktiske, utfordrende, relevante og varierte metoder og verktøy i arbeid med fagene. Særlig bruk av IKT.

Tysvær kommune har gått til en 1:1 dekning på PC. Det betyr at du i løpet av kort tid vil få utdelt en PC som du låner mens du går her på Frakkagjerd. Dette er en PC som kan brukes som nettbrett eller med tastatur. Før den deles ut må du signere og levere en avtale om erstatningsansvar. Det er meningen at du skal kunne ta den med hjem og bruke den til skolearbeid. Du må derfor ta godt vare på maskinen og bære den i egnet sekk. Den må og lades hjemme.

Det er viktig at dere tar godt vare på skolebygningen. Hærverk koster mye og gjør at skolen får mindre penger til å kjøpe nye ting. Vil og oppfordre alle til å ta godt vare på verdisaker og låse dette inn i elevskap, særlig i gymtimer. Skolen er ikke erstatningspliktig for tap av verdier og utstyr, så derfor må dere som elever passe godt på penger og telefoner og låse sykler.

Hilsen Olav R. Staveland, rektor Frakkagjerd ungdomsskole

Avtale om lån av datamaskin