Plakat

Denne plakaten henger i alle klasserom og sosialrådgiver har vært innom etter skolestart og snakket om elevenes rett til å ha det trygt og godt på skolen.

Dersom dere har et barn som ikke har det bra på skolen kan dere lese mer om hvilke rettigheter og dere har og hva skolen skal gjøre her

Link til foresatte om de har barn som ikke har det bra på skolen

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/mobbing/guide-til-skoleforeldre-med-barn-som-ikke-har-det-bra-pa-skolen/

Med vennlig hilsen

Mona Storaas Våge

Sosialrådgiver

52758143