Det har i dag vært statusmøte med lederne i Sektor helse og oppvekst.
I møtet ble det gitt en del anbefalinger som skolen bør følge, men også en del pålegg.
Som en følge av dette vil skolens/elevenes tilbud bli berørt av helt nødbvendige hensyn med umiddelbar virkning 

- Kantinene blir stengt
- Vgs. dager utsatt
- Morgensamlinger på trinn blir utsatt
- Salg av elevproduserte matvarer vil opphøre fram til ny beskjed blir gitt

I "mat og helse" vil en unngå felles matlaging. Det vil bli gitt teoriundervisning i plassen.
I forhold til planlagt opplegg "Selvvalgt meny" bes gruppene om å levere tilbake utdelte pengemidler til faglærer.

Foreldremøter vil utgår. Gjelder både trekantsamtaler og store fellesmøter. Vi  vil finne andre måter å formidle denne type informasjon på.

Det er hengt opp antibacstasjoner på hele skolen. Vi ber om at disse kun blir brukt til det som er formålet, og unødvendig søl og ødeleggelse ikke forekommer. Antibac er nå et knapphetsgode, og viss dette blir misbrukt må vi se oss nødt til å fjerne stasjonene og finne alternative løsninger.

Situasjonen er som alle vet uavklart, og skolen vil følge tett de anbefalinger og føringer som til en hver tid blir gitt.
Vi ber om at dere snakker med ungdommene deres om hvor viktig det er med smittevern, og at dette er noe alle må være med å helpe til med.