Eksamenstrekket til skriftlig eksamen ble gjort kjent for elevene på fredag 12. mai kl 09.00.

Selve eksamensdagen gjelder litt strengere regler enn på heldagsprøver / tentamen, og elevene har fått utdelt et informasjonsskriv om hva som er viktig å være klar over. 

Informasjon i forhold til skriftlig eksamen på Frakkagjerd ungdomsskole

  • Eksamen avholdes i gymsalen
  • Eksamenslokalet åpner kl 0800. Elevene må være på plass senest kl 0830.
  • Når eleven entrer eksamenslokalet, setter en seg straks på plass.
  • Eksamen starter kl 0900. Elevene får 5 klokketimer til å utarbeide svarene. Elever kan få 15 minutter i tillegg for å levere prøvesvarene.
  • Elevene får utdelt alt kladdepapir på skolen, med skolens stempel på.
  • Det skal være helt stille når det jobbes under eksamen.
  • Alle spørsmål skal gå til en av vaktene.
  • Når en er ferdig med arbeidet, gir elevene tegn til en av vaktene, som deretter vil kontrollere papirene. Eleven blir sittende på plassen sin til han eller hun får lov til å gå.
  • Alle kladdeark må leveres inn.
  • Dersom en elev ikke kan møte til eksamen på grunn av sykdom, må skolen få beskjed snarest mulig. Gyldig fravær krever legeattest.

Onsdag 16. mai                  Eksamen matematikk 10D
Fredag 19. mai                   Eksamen engelsk 10A
Tirsdag 23. mai                   Eksamen norsk hovedmål 10B og 10C
Onsdag 24. mai                  Eksamen norsk sidemål 10B og 10C

Lykke til!