Tirsdag arrangerer vi to likeverdige arrangement for våre elever. Det ene arrangementet foregår i gymsalen på skolen og vil ha tema som nestekjærlighet, respekt og toleranse. Det andre foregår i kirken.

Skolen har fått invitasjon fra Førresfjorden menighet om delta på skolegudstjeneste tirsdag 19.12.17. kl. 08.45. i Aksdal kirke. Gudstjenesten er lagt tidlig på dagen slik at de elevene som kommer med buss, kan gå av bussen i Aksdal om morgenen. Det går buss fra Frakkagjerd ungdomsskole til Aksdal  kl 08.30.

Elevene går tilbake til skolen etter gudstjenesten. Resten av skoledagen går som normalt.  Elevene har registrert hvilket arrangement de deltar på hos kontaktlærer.

Torsdag 21. og fredag 22.12.17 blir det ulike juleaktiviteter  på skolen.
Elevene slutter fredag 22. desember kl 14.05.