Rutine for føring av orden- og oppførsel ved Frakkagjerd ungdomsskole

Det vil nå bli sendt SMS-varsel til foresatte når anmerkning er ført. Når et slikt varsel sendes ber vi om at foreldre/foresatte logger seg inn for å lese begrunnelsen. Under fanen ansatte kan en finne lærernes SMS-nummer som dere kan bruke dersom det er spørsmål. Det er mulig for foreldre/foresatt å skru av denne varslingen dersom de ikke ønsker å få varsel.

Denne rutinen skal være til hjelp for elever og foreldre/foresatt når det er spørsmål om hvilke anmerkninger som er gitt. Foreldre/foresatte logger seg inn via følgende lenke:

https://skole.visma.com/tysver  

(innlogging med elektronisk ID, t.d. kodebrikke eller Bank-ID på mobil). Foreløpig har ikke kommunen elevtilgang.

Lærere skal føre anmerkninger samme dag som brudd på skolens orden- og oppførselsreglement skjer. Ved alvorlig brudd på reglementet kan det bli aktuelt med telefon eller brev hjem. Ved svært alvorlig brudd på reglementet kan det bli gjort et vedtak om bortvisning inntil 3 dager. I slike tilfeller blir hjemmet varslet via telefon.