Informasjon til foreldre/foresatte

NB! Legg merke til at det skal velges både valgfag og tilvalgsfag innen 20. mai. Når dere blir bedt om innlogging skal dere bruke elevens Office 365 konto. Ta kontakt med IT ansvarlig ved barneskolen hvis dere ikke har dette.

Olav R. Staveland, rektor Frakkagjerd ungdomsskole