KJÆRE ALLE FORESATTE PÅ FRAKKAGJERD UNGDOMSSKOLE

Så er første «ordentlige» hjemmeskoledag unnagjort.
FOR noen elever vi har, og FOR noen lærere!
Jeg er vitne til et utrolig engasjement hos begge parter.

Som jeg sa sist, så er dette en ny og rar situasjon, og mange spørsmål er vanskelige å gi svar på. Det jeg kan svare på, skal jeg til enhver tid få gitt dere informasjon om. Jeg vet at mange foresatte er bekymret over tiden fremover, i forhold til hjemmeskole. Jeg vil derfor understreke at det ikke er dere foresattes ansvar å undervise elevene, det skal skolen ta seg av. Hvis dere kan vise interesse, oppmuntre og støtte hver enkelt ungdom i skolearbeidet, så har dere gjort MYE! I forhold til elevenes skoledager, ønsker vi selvsagt en best mulig løsning, (som er til å leve med!) for alle. Vi har derfor tatt noen valg, som skissert nedenfor:

Praktisk om hjemmeskole

Elever som er hjemme skal gjennomføre digital undervisning. Arbeidsdagen starter for lærerne kl 08.30, og det gjennomføres da et kort nettbasert morgenmøte mellom lærerne og ledelsen.

Skoledagen for elevene starter kl. 09.00, og lærerne tar da digitalt opprop av elevene i klassen. Når det er unnagjort går en i gang med første læringsøkt. Vi legger opp til 2 fagøkter pr. dag. Fagene vil rullere for hver uke, men tidspunktet blir det samme:

ØKT 1: 09.00-11.00
PAUSE: 11.00-12.00 (elevene bør i pausen spise, og i tillegg være litt aktiv med andre ting enn skolearbeid)
ØKT 2: 12.00-14.00


Vi legger opp til digitalt treffpunkt mellom elever og lærere hver dag. Det mener vi er viktig, i en tid hvor vi alle sitter på hver vår tue, og mange savner nok det å være en del av et sosialt nettverk. Elevene vil få instrukser på hvor/hvordan arbeid skal gjøres, og lærerne vil følge det opp. Skolen bruker læringsplattformene Teams og One note.

Elever som er på skolen

Skolen skal sørge for et tilbud til barn av personell med kritiske samfunnsfunksjoner, samt for barn med særlige omsorgsbehov. Elever som er på skolen skal i størst mulig grad delta i samme undervisningsopplegg som elevene som er hjemme. Alternativt vil de få et tilsvarende opplegg.

TIPS FOR Å FÅ EN NY HVERDAG TIL Å FUNGERE BEST MULIG

Det er viktig å beholde en god døgnrytme og det er lurt å dele dagen inn i faste rutiner:

 • En tid for å gjøre skolearbeid -  det er ikke ferie
 • En tid for å spise sammen
 • En tid for pause/gjøre andre ting

Foresatte har noen plikter:

 • Følge opp/vise interesse for skolearbeid til barna, hver dag
 • Gi beskjed om elever er syke (via Visma) og om de er i karantene


Vær oppmerksom på:

 • At barna trenger å snakke om det som skjer nå, det kan være skremmende
 • At barna kan kjenne seg ensomme når en ikke kan treffe andre på skolen
 • At vi alle kan bli ekstra irriterte eller sinte uten at vi helt vet hvorfor

Muligheter:

 • Gå turer sammen, være ute i naturen, om de ikke er i isolat
 • Ha husarbeid på timeplanen, lage mat, rydde og vaske sammen
 • Spille spill sammen
 • Ringe/Skype/Facetime til hverandre
 • Kjenner du noen som har det vanskelig? - ta kontakt da vel

Det er ikke lov til å ta på hverandre,
men vi må ta vare på hverandre,
sier statsminister Erna Solberg.
Husk god håndhygiene

 Mvh
Monica B. Andersen
Rektor