Frakkagjerd ungdomsskole er med i et prosjekt kalt Lektor2. I den forbindelse skal 8. trinnet utføre et oppdrag for kommunen i form av et undervisningsopplegg i matematikk. 

Fredag 1. februar kommer Jon-Fredrik Rognsvaag og Thorstein Holtskog fra kommunen for å presentere oppdraget som elevene skal løse. Vi kommer tilbake med mer informasjon.