Nasjonale prøver i engelsk for 8.trinn, lesing for 8. og 9.trinn og regning for 8.og 9.trinn, vil bli gjennomført i uke 37 og 38.

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/om-nasjonale-prover/

Mvh

Administrasjonen

Frakkagjerd ungdomsskole