Frakkagjerd ungdomsskole bruker VFS sin SMS tjeneste som kalles en digital meldingsbok. Alle meldinger inn og ut blir lagret på eleven sitt kort. Når skoleåret er avsluttet, vil alle meldingene bli sendt til arkiv.

 

Alle nye kontaktlærere sender ut en sms til "sine" foresatte, og foresatte må lagre dette 14 siffrede nummeret som navnet til kontaktlæreren.
Alle ansatte på skolen vil ha et eget 14 siffret nummer, og ønsker foresatte å sende mobilskole meldinger til andre enn kontaktlærer ( f.eks ulike faglærere),  kan de ta kontakt med skolen å få aktuelle nummer.

 Skolen / kontaktlærer kan også sende SMS direkte til elevene.