Rektor ønsker å informere om skolens ordning med mobilhotell. I kommunens ordensreglement § 7.5 står det om bruk av mobiltelefon: Den enkelte skole fastsetter gjennom eget ordensreglement regler for bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr. Reglene skal være i tråd med prinsippene om respekt for psykososialt miljø og arbeidsro. Jeg ønsker å lære elevene opp til at mobiltelefon er en naturlig del av hverdagen, men at det er situasjoner som gjør at vi av og til ikke kan bruke den. Ved å parkere mobilen i hotell unngår lærer at elever blir fristet til å bruke mobilen og forhindrer at det for eksempel blir tatt bilder, gjort lydopptak eller filmet i timen. For at dette skal fungere i praksis er vi avhengig av hjelp og støtte fra dere der hjemme. Vi ber om at dere tar en prat om dette og henstiller til at ordningen følges. Det som er nytt fra tidligere er at det er klasserommet som er en mobilfri sone i undervisningstid. Derfor kan ikke elever ha telefonen i sekken. Hvis de låser den inn i skap i gang og kun bruker den i friminutt, så er det lov. Vi vil evaluere ordningen sammen med FAU for å se hvordan den virker.

Med vennlig hilsen

Olav R. Staveland
rektor