Folkehelseinstituttet oppfordrer alle landets skoler og barnehager til å
gjennomfære en kampanje mot hodelus i uke 35.

Kampanjen kan gjennomføres ved at skoler og barnehager informerer foreldre og foresatte om hvordan man sjekker for og behandler hodelus. Instituttet har laget brosjyre og informasjonsskriv som kan laste ned fra internett.
  
Brosjyre om hodelus:

Foreldrebrev for skole på norsk: 


Dersom sjekk og behandling for lus skjer samtidig, ser det ut til å redusere antall hodelustilfeller over tid. Vi oppfordrer derfor foreldre og foresatte til å foreta lusesjekken helgen 1. og 2. september, med fortløpende behandling dersom det er nødvendig.
Hele familien bør undersøkes.
 
Hvis det oppdages smitte bør foreldrene varsle skole eller barnehage samt foreldre til barnets nære skole- eller fritidsvenner, slik at de også kan sjekkes og eventuelt behandles.
  
 
 
  

 
 

Folkehelseinstituttet oppfordrer alle landets skoler og barnehager til å gjennomfære en kampanje mot hodelus i uke 35.

Kampanjen kan gjennomføres ved at skoler og barnehager informerer foreldre og foresatte om hvordan man sjekker for og behandler hodelus. Instituttet har laget brosjyre og informasjonsskriv som kan laste ned fra internett.
  
Brosjyre om hodelus:

Foreldrebrev for skole på norsk: 


Dersom sjekk og behandling for lus skjer samtidig, ser det ut til å redusere antall hodelustilfeller over tid. Vi oppfordrer derfor foreldre og foresatte til å foreta lusesjekken helgen 1. og 2. september, med fortløpende behandling dersom det er nødvendig.
Hele familien bør undersøkes.
 
Hvis det oppdages smitte bør foreldrene varsle skole eller barnehage samt foreldre til barnets nære skole- eller fritidsvenner, slik at de også kan sjekkes og eventuelt behandles.