Se informasjon fra Fylkesmannen i Rogaland:

Rettleiing ved behandling av klage i grunnskolen