Kjære alle elever og foreldre/foresatte!

Jeg ønsker å sende en julehilsen til alle elever og foreldre/foresatte på tampen av året.

Det har vært et spennende og hektisk halvår for meg som ny rektor. På en måte kan vi si at elevene fikk sin julegave allerede ved oppstarten av skoleåret. Da hadde jeg gleden av å dele ut en PC til hver enkelt elev. Det ble tatt godt imot av elevene. Dette har gitt oss en unik mulighet til å etterkomme kommunens visjon for elevene. Vi skal utdanne elevene til livsmestring gjennom følgende visjon; Inspirere elevene til å fokusere på eget læringspotensiale gjennom relevant, variert og utfordrende undervisning preget av deling og bruk av digitale verktøy. 

I min tale til elevene i dag snakket jeg om at det er viktig å ha et godt skolemiljø. Skolehverdagen kan være et ork for mange, og prøver og karakterer fører til et press for mange elever. Derfor er det viktig å presisere at det er ikke alt som kan telles som teller. Det er ofte et stort fokus på å prestere bra på flere arenaer, og det er ikke alltid like lett å vite hva som er viktigst. Jeg ønsker derfor at dere der hjemme tar vare på elevene og gir dem støtte og oppmuntring når det butter imot.

Vi har alle et medansvar for å ivareta at det er et godt skolemiljø. Vi voksne skal gjøre det vi kan, men det er ikke alltid vi vet, eller ser, alt som skjer. Spesielt utfordrende er det når det meste av kommunikasjonen foregår via sosiale medier som Snapchat o.l. Jeg vil oppfordre alle elever til å tenke gjennom følgende når de ytrer seg på sosiale medier: Hadde jeg turt å si dette ansikt til ansikt? Er det rettferdig å krenke andre uten å måtte stå til ansvar for det jeg sier? Like viktig er det å si ifra til medelever som gjør slike ting at det ikke er greit.

Elever og foreldre har blitt invitert til å svare på elev- og foreldreundersøkelsen. Dette er en god mulighet til å si noe om hvordan det er på Frakkagjerd ungdomsskole. Det er til nå kommet inn svar fra 51% av foreldrene og undersøkelsen er åpen til og med 5. januar. Jeg setter stor pris på om du som har fått invitasjon, men ikke svart, kan gjøre det innen fristen. Tilbakemeldingen her vil danne et godt utgangspunkt for videre utviklingsarbeid ved skolen.

Vi er stolte over elevene våre og det de legger ned i innsats i løpet av skoledagen. MOT-elever har jevnlig arrangert samling i bomberommet og har med sitt arbeid bidratt til et godt skolemiljø. Elevrådet har vært svært aktive og har jobbet mye med årets juleball. I fotballcupen for ungdomsskoler deltok vi med et gutte- og jentelag. Guttelaget kom lengst, men måtte gi seg i kvartfinalen etter et bittert straffeoppgjør. I tillegg har vi hatt trivselsledere som har dratt i gang ulike aktiviteter i friminuttene. Summen av alt dette er med på å legge til rette for at elevene trives på skolen.

På vegne av de ansatte ved Frakkagjerd ungdomsskole vil jeg få ønske alle foreldre/foresatte og elever en riktig god jul og et godt nytt år!

Hilsen Olav R. Staveland, rektor.

https://www.tysver.kommune.no/skule-og-utdanning/skuleruta/skuleruta