Skolen vil i løpet av kort tid gjennomføre spørreundersøkelsen Spekter for alle elever på skolen. Spekter er en ikke-anonym undersøkelse om mobbing og andre forhold i læringsmiljøet i en skoleklasse.

Når det gjelder foresattes rett til innsyn henviser vi til linken: https://laringsmiljosenteret.uis.no/skole/mobbing/filmer-boker-og-verktoy/spekter-kartleggingsverktoy/informasjon-til-foresatte/?s=22823 

Se også ranselpost i dag/ morgen for mer informasjon og samtykke om deltagelse. Samtykke kan leveres inn i papirform eller digitalt ved å sende en sms til kontaktlærer, innlevering innen fredag 21.09.18. Dette skrivet kan og leses ved å klikke på lenken under.

Brev sendt som ranselpost