I perioden 11.-29. september blir det arrangert nasjonale prøver i regning, lesing og engelsk. Du kan lese mer om denne kartleggingen på denne nettsiden: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/om-nasjonale-prover/ . Resultatene brukes av lærerne til å kartlegge og tilrettelegge for både enkeltelever og grupper. I tillegg gir det skoleleder og skoleeier, samt politikere og forskere et innblikk i elevenes læring. Elevene vil ikke få en karakter slik de får på andre prøver, men de får vite på hvilket nivå de har oppnådd poeng.