Fylkesmannen i Rogaland har utarbeidet en brosjyre med informasjon om karaktersetting, eksamen og retten til å klage på karakterer.
Elevene på 10. trinn fikk utdelt denne 27. februar 2018.
Informasjonen gjelder også for fag som elevene har får standpunktkarakter i på 8. og 9. trinn, f.eks mat og helse og valgfag.

Det er utarbeidet en egen brosjyrer for elever som er minoritetsspråklige. For dem gjelder de samme reglene som for andre elever, m,en noen unntak.

Til deg på ungdomstrinnet bokmål

Til deg på ungdomstrinnet nynorsk

Til deg som er minoritetsspråklig elev på ungdomstrinnet i ordinær opplæring