Beklager litt sent varsel om denne kampanjen, men vi oppfordrer foresatte til å sjekke sine ungdommer.
Det har vært noen tilfeller av lus blandt elevene de siste årene.

https://www.fhi.no/publ/2015/hodelus-brosjyre/

https://www.fhi.no/contentassets/bf02b3d72a004e9f9c94f967d958f2b5/aksjon-mot-hodelus_skriv-til-foreldre-pa-skole_bokmal_nytt_utkast.pdf