Hærverk

Skolen har den senere tid dessverre hatt et økende omfang hærverk. Dette er en uønsket situasjon og utvikling. Skolen vil fremover ha økt fokus på dette og ta nødvendige grep for å få bukt med det. Vi har et tett samarbeid med politiet, via kommunens politikontakt og skadeverk vil bli anmeldt. Vi ønsker å presisere at de aller fleste av elevene våre ikke driver med skadeverk, men oppfordrer alle foresatte om å ta en prat med din(e) ungdom om dette.

Skolen setter stor pris om dere kan tilbakemelde til oss om det er noe vi burde visst om i denne sammenheng.

Minner om Lov om skadeerstatning §1 – 2, hvor eleven v/foresatte kan bli gjort ansvarlige for kostnadar med inntil kr. 5000.- for hver skade som blir utført.