Fremmedspråk på ungdomsskolen – konsekvenser for videregående opplæring.

Etter ungdomsskolen kan elevene velge mellom to hovedretninger på videregående skole; yrkesfaglig eller studieforberedende. Ved å gå yrkesfaglig utdanningsprogram behøver man ikke fremmedspråk. Hvis man skal gå studieforberedende utdanningsprogram er det anbefalt å ha fremmedspråk på ungdomsskolen.

«I Rogaland har vi en politisk vedtatt fremmedspråkstrategi. Det er et politisk ønske om å satse på fremmedspråk og at elevene skal få størst mulig dybde innenfor et språk. Det er dette vedtaket som bygger opp under at de fleste av våre studieforberedende skoler kun tilbyr fremmedspråk II, og at elever som har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen ikke får tilbud om å skifte språk.» (www.vilbli.no)

På foreldremøte for 8. trinn 23. september informerte yrkesrådgiver om fremmedspråk i ungdomsskolen og konsekvenser for videregående skole. De videregående skolene med studieforberedende utdanningsprogram har lagt til rette for fremmedspråk I for elever som ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen. Pr. dags dato legger Vardafjell vgs, sammen med Haugaland vgs, til rette for fransk I og Skeisvang har tysk I. På forespørsel svarer Vardafjell at «slik situasjonen er nå er det ingen grunn til at Vardafjell ikke kommer til å tilby nivå1 språk de neste årene. Men det kommer nok bare til å være ett valg. Hvilket språk er ikke sikkert, akkurat nå er det fransk.». Erfaring tilsier at tilbud om fremmedspråk nivå 1 på studieforberedende vil fortsette i framtiden. De videregående skolene påpeker at dette ofte gjelder få elever, og at det derfor kan bli små klasser. Hvis man ikke har fremmedspråk på ungdomsskolen vil man måtte ha fremmedspråk alle tre årene på videregående skole. Det reduserer valget av andre fag på VG3.

Inntakskontoret i Rogaland formidler at elever som søker studieforberedende utdanningsprogram ved Vardafjell og Skeisvang uten å ha fremmedspråk fra ungdomsskolen, ikke blir stoppet i søknadsprosessen. De kan altså tas inn uten å ha fremmedspråk. De videregående skolene må da legge til rette for elevene dette gjelder. Inntakskontoret påpeker at dette gjelder nå, og tror ikke at de går tilbake på det.

Konklusjonen er altså; pr. dags dato og erfaringsmessig kan elever søke studieforberedende utdanningsprogram uten å ha fremmedspråk på ungdomsskolen. Det har vært en utvikling i riktig retning ved at flere skoler har lagt til rette for dette, men ingen vil love hvordan det er om tre år. Hvilket språk som vil bli tilbudt ved de ulike skolene og hvordan tilbudet blir kan skolene heller ikke slå fast. Dette blir derfor et valg eleven sammen med foresatte må vurdere og ta. For de som ønsker det, er det mulig å skifte over til fremmedspråk. Ta da kontakt med kontaktlærer. For mer informasjon kan yrkesrådgiver, Silje Lønning Austerheim, kontaktes.