Foreldreundersøkelsen - Spørreundersøkelse blant foreldre og foresatte

Vi er interessert i hvordan dere som foreldre og foresatte opplever barnas læringsmiljø i skolen og hvordan dere synes samarbeidet mellom hjem og skole fungerer. Vi har derfor valgt å gjennomføre Foreldreundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet.

Du bestemmer selv om du ønsker å svare på undersøkelsen, men for at vi skal kunne bruke svarene fra den på en god måte, er det viktig at så mange som mulig av dere tar dere tid til å svare. Dersom det er enkelte spørsmål du ikke ønsker å svare på, står du fritt til å hoppe over dem.

Undersøkelsen kan leses og besvares på bokmål, nynorsk, engelsk, nordsamisk, somali, arabisk og polsk. Resultatene gjøres tilgjengelig for skolen på bokmål, nynorsk og engelsk.

Har du flere barn på skolen?
Du får et brev som dette for hver besvarelse som skolen ønsker seg. Har du flere barn på skolen, kan det hende at du får flere brev.

Når gjennomføres Foreldreundersøkelsen?
Foreldreundersøkelsen er gratis og frivillig å gjennomføre for skolene, og skoleledelsen kan bestille undersøkelsen i både vår- og høstsemesteret. Siste frist for å svare på undersøkelsen er 6. januar i høstsemesteret og 19. juni i vårsemesteret.

Slik svarer du på undersøkelsen
Alle foreldre / foresatte skal ha fått tilsendt en link på sms / e-post.
Ta kontakt med skolen dersom dere lurer på noe.

 

Tusen takk for at dere tar dere tid til å svare!