Skolens politikontakt hadde i dag foredrag for 8. trinn om ulovlig bildedelinger blant ungdom. I dette brevet kan du leser mer om bakgrunnen og innholdet for dette temaet. På oppfordring fra Malvin ber vi om at foreldre/foresatte ser på denne videoen og snakker med deres ungdommer om dette temaet.