Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre.

I høstsemesteret er det er obligatorisk for skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen på 7. og 10. trinn og på Vg1. Elevundersøkelsen gjennomføres i perioden oktober-januar.

Informasjon til foreldre og foresatte om Elevundersøkelsen bm

Informasjon til foreldre og føresette om Elevundersøkinga nn