Rektor informerer om eksamen, standpunktkarakterer og føring av fravær. Elever på 10. trinn vil få denne informasjonen tirsdag 7. mai

Hvis det er elever som har behov for tilrettelegging ved eksamen, så må det søkes skriftlig til rektor i god tid før første eksamen. Eksamensdatoene er som følger: 16. mai – matematikk, 21. mai – norsk hovedmål, 22. mai – norsk sidemål og 24. mai – engelsk. Elever som ikke er oppe til eksamen har fri på eksamensdatoene. Forberedelsesdager er vanlig skoledag for de som ikke har eksamen og obligatorisk for de som har eksamen. Kunngjøring av trekk i skriftlig eksamen blir kunngjort tirsdag 14. mai klokka 09.00 i gymsalen.

Muntlig eksamen er torsdag 6. juni og trekkfag blir kunngjort tirsdag 4. juni. Elevene skal være gjort kjent med de ulike fagrapporter i forkant.

I presentasjonen Info elever eksamen 2019 kan dere lese mer om skriftlig og muntlig eksamen.

Informasjon om eksamen 2019

Stryking av fravær (frist 14.juni)

Informasjon om standpunkt

Informasjon til minoritetsspråklig om standpunkt