Det er funnet skjeggkre i hovedbygningen på Frakkagjerd barneskole. Kartlegging av bygget viser at omfanget er begrenset. Det er ikke oppdaget skjeggkre i rom der det oppholder seg elever.

Skjeggkre er ikke farlige for mennesker og gjør liten skade.

Skjeggkre er lyssky og derfor mest aktive om natten. Det er derfor liten sannsynlighet for at skjeggkre skal spre seg via klærne barna har på seg, eller ting som har stått på skolen på dagtid.

Ting som står over natten bør derimot kontrolleres. Rist klær godt utendørs, og sjekk sprekker og hulrom i sekker.

Anticemex er kontaktet og har satt i gang nødvendige tiltak. Det blir lagt ut åte langs gulvlistene i bygget. Behandlingen har vist seg å være svært effektiv.

Dersom dere vil lese mer om skjeggkre, se Folkehelseinstituttets nettsider:

• Skadedyrveilederen: https://fhi.no/nettpub/skadedyrveilederen/smadyr-andre/skjeggkre/#livssyklus-habitat-og-atfer

• Rapport om skjeggkre: https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2018/skjeggkre--biologi-og-rad-om-bekjemping-rapport-2018.pdf

 

Mvh Inger Kvamme

Rektor Frakkagjerd barneskole