Det blir arrangert nissemarsj ved Frakkagjerd barneskole 13. desember. Her finner du invitasjon.