Alle barn i Tysvær kommune som er født i 2012 eller før, og som ikke har begynt på skolen skal skrives inn. På Frakkagjerd barneskole holdes innskrivingen som et foreldremøte onsdag 22.november kl 18.00. Flere detaljer om innskrivingen kommer i eget brev til hjemmene.

 

Inger J. Kvamme

Rektor

Frakkagjerd barneskole