Hei alle sammen!

Vi gleder oss til å se elevene på 1.-4.trinn igjen! Noe vil bli slik det var og mye vil bli annerledes. Vi har fått detaljert veileder fra sentralt hold. Vi følger retningslinjene som er gitt og har gjort avklaringer med kommunelege og Fylkesmannen i Rogaland hvis vi var i tvil om hvordan ting skulle løses.

For å begrense smitte har vi satt i gang flere tiltak.

Alle ansatte har gjennomført smittevernkurs.

På skolen vil vi være spesielt opptatt av: å vaske hender og lære elevene gode rutiner for håndvask, ha godt renhold, ha samlinger i mindre grupper (kohorter), holde god avstand til hverandre

Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen, skal følge med på at elevene har det bra.

Organisering

Alle klassetrinn har samme start og sluttider som før pandemien.

Hvert klassetrinn blir delt inn i kohorter (grupper) på maks. 15 elever. Organiseringen krever at flere lærere må flyttes fra høyere trinn og noen vil dermed få andre lærere enn de de vanligvis har. De kan også bli tildelt andre rom og andre garderober enn de som vanligvis brukes på trinnet.

Vi ber om at elevene møter på skolen tidligst kl 8.20 på anvist sted, der en voksen vil ta imot dem.

Flere detaljer om denne organiseringen og den nye skolehverdagen får dere av kontaktlærerne på trinnet i løpet av fredag 24.4.

SFO

SFO kan få redusert åpningstid. For å sy sammen et best mulig tilbud og ha nok bemanning, ber vi om at du gir tilbakemelding om du kommer til å benytte deg av tilbudet til ditt barn og til hvilke klokkeslett. Det er svært viktig for oss at alle som skal benytte SFO i denne perioden gir tilbakemelding innen fredag 24.4.

Tilbakemelding om dette gis i visma til SFO-leder Angela Gard

Skoleskyss

Sentrale myndigheter oppfordrer til å unngå bruk av offentlig transportmidler hvis det er mulig, men skoleskyssen går til de samme tidene som før pandemien for de som trenger det.

Hvis elevene tar skolebuss må de huske å holde god avstand, både mens de venter på bussen og i bussen. Vi oppfordrer foreldrene til å snakke med barna om dette. Busselskapene er forpliktet til å følge samme retningslinjer for smittevern som ellers i samfunnet.

Skyss av ordinære skysselever:
Skoleskyssen er primært rettet mot elever som bor mer enn 2/4 km fra opplæringsstedet. Kolumbus vil prioritere denne elevgruppen med tanke på redusert kapasitet i bussene.

Skyss av elever uten skyssrett:
På grunn av de strenge kravene om minimum 1 meter avstand mellom de reisende, vil det ikke være mulig for elever uten skyssrett å følge skolerutene i den perioden avstandskravet gjelder. Elever som bor mindre enn 2/4 km fra skolene og ønsker å følge skoleskyssen, vil ikke ha anledning til det så lenge begrensningene på grunn av Corona viruset gjelder. Dette gjelder selv om de har kjøpt busskort.

Utfyllende informasjon:

https://www.tysver.kommune.no/skule-og-utdanning/aktuelt/test-sliders#informasjon-til-foreldre-om-skolestenging

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset1/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/