Informasjon om elevenes rettigheter i forhold til §9a- Elevens rett til et trygt og godt skolemiljø

For ett år sidan blei det innført nye regler som gjelder elevene sitt skolemiljø. I regelverket er det stilt tydelige krav til skolene om å informere elevene og foreldrene om rettighetene i kapittel 9A. Skolene skal også informere om aktivitetsplikten, og om at saken kan meldes til Fylkesmannen.

Fylkesmannen har laget en kort informasjonsvideo.

Link til informasjonsvideo finner du her: https://www.youtube.com/watch?v=9ewPaNLozV8

Du finner fleire opplysninger om elevens rettigheter på Fylkesmannen sin nettside:

https://www.fylkesmannen.no/Rogaland/Prosjekt/Trygt-og-godt-skolemiljo/