Henting av bøker/utstyr

Grunna smittefare har vi fått restriksjoner fra kommuneledelsen når det gjelder å slippe folk inn på skolen. Ta kontakt med administrasjonen om du absolutt trenger å hente noe, så ordner vi det i løpet av uken.

Kontakt med skolen

Kontakt- og timelærere er tilgjengelige i de avtalte kanalene i ordinær arbeidstid.
Man kan i tillegg nå administrasjonen pr. telefon i samme tidsrom. Ved akutte behov er det selvsagt greit å ta kontakt utenom denne tida.

Ekspedisjon: 52 75 81 70

Rektor: 45 60 65 85

Praktisk informasjon om skolehverdagen

Elever som er hjemme skal gjennomføre digital undervisning. Arbeidsdagen starter for lærerne kl 08:30 og fram til klokka 09:00 blir oppmøte i klassene registrert. Skoledagen starter for elevene kl 09:00 og da ser lærer og elev på dagen sammen.

Alle elever skal kontaktes hver dag, slik at vi sikrer at de er pålogget og klar for «skoleøkten». Lærerne avtaler hvilke verktøy (Showbie, Teams, It’s learning, Visma, mail) de bruker for å kommunisere med klassen.

Elever som er på skolen

Skolen skal sørge for et tilbud til barn av personell med kritiske samfunnsfunksjoner og barn med særlige omsorgsbehov. (Les mer om ordningen her). Elever som er på skolen skal i størst mulig grad delta i samme undervisningsopplegg som elevene som er hjemme. Alternativt et tilsvarende opplegg.

Arbeidsøkter

Den enkelte lærer avtaler arbeidsøkter og organisering med sin klasse. Hver skole har egen ramme for elevene på sin skole. Dette kan være start-/ sluttider, tidspunkt for innleveringer og kontakt med lærer, timeplan og fag.

Anbefalt hovedramme for skolene er slik:

·         1.-4. trinn: to klokketimer arbeid (60 min) hver dag, delt inn i tre økter:              

o    Arbeidsøkt

o    Økt med fysisk aktivitet/lek

o    Arbeidsøkt – gjerne med fokus på lesing og innleveringsarbeid.

·         5.-7. trinn: tre klokketimer arbeid (60 min) hver dag, delt inn i økter etter avtale med lærer

·         8.-10.trinn: to økter på 90 min hver dag, delt inn i økter etter avtale med lærer

 


Det er ikke lov til å ta på hverandre,
men vi må ta vare på hverandre,
sier statsminister Erna Solberg.
Husk god håndhygiene
!