Hovedmål for Førresfjorden barnehage:

Vi vil arbeide aktivt med å skape et miljø preget av hjerterom i barnehagen slik at :

  • Barna får utviklet seg gjennom lek ,opplevelser og samspill
  • Barna kan knytte nære kontakter med andre barn og voksne
  • Barnet får utviklet alle sider ved PERSONLIGHETEN SIN
  • Barna skal bli kjent i nærmiljøet og med lokal kultur
  • Barna skal få oppleve årets gang med høytider og tradisjoner som hører til de ulike kulturer til barn som går i barnehagen

I Førresfjorden barnehage er vi 68 barn og 22 voksne fordelt på 4 ulike avdelinger. Barnehagen åpnet i 1981 og har hatt mange ulike avdelingstyper.

De fleste av barna som har plass i barnehagen vår bor i nærmiljøet rundt barnehagen. Vi er velkomstbarnehage for barn av flyktninger som kommer til vår kommune, og vi har til sammen 15 barn som har et annet morsmål enn norsk.

Språklig, kulturelt og religiøst mangfold er normalt og mangfoldet er en naturlig del av hverdagen vår.