Friluftsliv og naturopplevelser

Barna er delt inn i faste turgrupper etter alder og modning. Det alltid grupper av barn på tur i barnehagen vår. Vi bruker nærmiljøet vårt aktivt og turene varierer etter årstidene og været. Barna får opplevelser både ved sjøen og i skogen og vi lager ofte mat på turene. Vi har grillhytter og gapahuk som vi kan bruke både til matlaging og å varme oss på kalde dager. Våre målsettinger med frilluftslivet er bl.a.:

  • at barna skal være mye ute i naturen og oppleve årstider og ulike typer værforhold
  • at alle barn skal bli trygge i å ferdes i ulendt terreng og bli glade i å være i naturen
  • at vi  sammen med barna undres over små og store ting i naturen slik at fantasi og utforskertrang blir stimulert

Åkeren vår

Ved åkeren vår har vi satt opp en kjempefin gapahuk. Vi bruker området hele året og barna får være med i smågrupper både vår og høst. Vi dyrker poteter og grønnsaker, har bærbusker og rabarbra. Vi har også en egen avdeling for blomster som barna får lov å plukke og ta med hjem. Vi får også lov å være med inn i sauefjøset og hjelpe til med å gi dyrene mat. Dette er ekstra stas på våren når alle lammene er små.

Prosjekter og barns medvirkning

Her i barnehagen har vi fokus på barns medvirkning og dette gjør at vi jobber en del med prosjekter.

Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet.

Barns synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet (Barnehagelovens § 3)

I Førresfjorden barnehage tenker vi at medvirkning må komme til syne i hverdagslivet vårt.  Barna skal ha mulighet til å ta egne valg og til å tenke sjøl.  Vi voksne vil gi barna reell innflytelse på egen hverdag. I denne sammenheng er det også viktig å understreke at vi må kunne tolke barns nonverbale og kroppslige uttrykk. Dette er viktig fordi vi har mange små barn og mange barn med et annet morsmål enn norsk. Vil også bestrebe oss på å omsette barnas ønsker om i handlinger.    

Tidligere har vi hatt prosjekter om småkryp, prinsesser og dinosaurer. Det siste store prosjektet var om gravemaskiner. Vi lagde tankekart, fikk besøk av en lastebil og tegnet gravemaskiner. Vi har jo vært så heldige å ha mange store kjøretøy rundt oss nå når de har holdt på med tunnelen. Gleden var derfor stor da de fikk muligheten til å sitte i en gravemaskin og være med på å kjøre den.