Førresdalen barnehage åpnet 03.03.2003 som en to avdelings barnehage. I 2013 begynte man å bygge ut barnehagen og i 2014 ble den nye barnehagen åpnet med 144 godkjente plasser.

Bygget er nytt og moderne. Vi har fått mange spesialrom, som verksted, musikk og dramarom, atelie, puterom og torg i tillegg til grupperommene. Vi har også store flotte garderober for barna.

I Førresdalen barnehage skal vi ha en positiv, aktiv og glad atmosfære. Barnehagen skal hjelpe foreldrene til å kunne prioritere familieomsorg og yrkesliv, til beste for hele familien.